جدول تمام ادوار بازیهای پاراآسیایی

جدول نهایی بازیهای پاراآسیایی 2022 در هانگژو چین

(این دوره از بازیها به دلیل شیوع ویروس کرونا در سال 2023 برگزار شد)

(شروع مسابقات در سال 2010)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱ چین۲۱۴۱۶۷۱۴۰۵۲۱
۲ ایران۴۴۴۶۴۱۱۳۱
۳ ژاپن۴۲۴۹۵۹۱۵۰
۴ کره جنوبی۳۰۳۳۴۰۱۰۳
۵ هند۲۹۳۱۵۱۱۱۱
۶ اندونزی۲۹۳۰۳۶۹۵
۷ تایلند۲۷۲۶۵۵۱۰۸
۸ ازبکستان۲۵۲۴۳۰۷۹
۹ فیلیپین۱۰۴۵۱۹
۱۰ هنگ کنگ۸۱۵۲۴۴۷
۱۱ قزاقستان۸۱۲۲۱۴۱
۱۲ مالزی۷۱۵۱۷۳۹
۱۳ چین تایپه (تایوان)۴۴۱۲۲۰
۱۴ امارات متحده عربی۴۴۳۱۱
۱۵ اردن۴۲۱۷
۱۶ عراق۳۷۴۱۴
۱۷ سنگاپور۳۳۲۸
۱۸ سریلانکا۲۵۴۱۱
۱۹ عربستان سعودی۲۴۳۹
۲۰ مغولستان۲۳۳۸
۲۱ عمان۲۲۰۴
۲۲ ویتنام۱۱۰۹۲۰
۲۳ قرقیزستان۱۲۱۴
۲۴ پاکستان۱۰۰۱
۲۵ تیمور شرقی۰۱۰۱
۲۶ میانمار۰۰۳۳
۲۷ سوریه۰۰۲۲
۲۸ بحرین۰۰۱۱
 قطر۰۰۱۱
 ماکائو۰۰۱۱
 نپال۰۰۱۱
 کویت۰۰۱۱
 یمن۰۰۱۱
مجموع (۳۳ کشور)۵۰۲۴۹۹۵۷۲۱۵۷۳

جدول نهایی بازیهای پاراآسیایی 2018 در جاکارتا اندونزی

رتبهکمیته ملی پارالمپیک (NPC)طلانقرهبرنزمجموع
۱ چین۱۷۲۸۸۵۹۳۱۹
۲ کره جنوبی۵۳۴۵۴۶۱۴۴
۳ ایران۵۱۴۲۴۳۱۳۶
۴ ژاپن۴۵۷۰۸۳۱۹۸
۵ اندونزی۳۷۴۷۵۱۱۳۵
۶ ازبکستان۳۵۲۴۱۸۷۷
۷ تایلند۲۳۳۳۵۰۱۰۶
۸ مالزی۱۷۲۶۲۵۶۸
۹ هند۱۵۲۴۳۳۷۲
۱۰ هنگ کنگ۱۱۱۶۲۱۴۸
۱۱ فیلیپین۱۰۸۱۱۲۹
۱۲ ویتنام۸۸۲۴۴۰
۱۳ قزاقستان۵۱۵۱۳۳۳
۱۴ سریلانکا۴۶۴۱۴
۱۵ عراق۳۶۱۱۲۰
۱۶ سنگاپور۳۲۵۱۰
۱۷ چین تایپه (تایوان)۲۹۱۴۲۵
۱۸ امارات متحده عربی۲۶۳۱۱
۱۹ عربستان سعودی۲۳۳۸
۲۰ تیمور شرقی۲۰۱۳
 پاکستان۲۰۱۳
۲۲ کویت۱۳۴۸
۲۳ عمان۱۳۱۵
۲۴ اردن۱۲۰۳
۲۵ مغولستان۱۱۳۵
۲۶ لائوس۱۰۰۱
۲۷ میانمار۰۴۲۶
۲۸ بحرین۰۲۱۳
 ماکائو۰۲۱۳
۳۰ سوریه۰۱۴۵
۳۱ کره۰۱۱۲
۳۲ قطر۰۱۰۱
۳۳ ترکمنستان۰۰۱۱
مجموع (۳۳ کمیته ملی پارالمپیک (npc))۵۰۷۴۹۸۵۳۷۱۵۴۲

جدول نهایی بازیهای پاراآسیایی 2014 در اینچئون کره جنوبی

رتبهکمیته ملی پارالمپیک (NPC) gold_CHN = 10طلانقرهبرنزمجموع
۱ ژاپن۸۰۰۰۸۰
۲ ازبکستان۲۲۵۴۳۱
۳ تایلند۲۱۳۹۴۷۱۰۷
۴ مالزی۱۵۲۰۲۷۶۲
۵ هنگ کنگ۱۰۱۵۱۹۴۴
۶ کره جنوبی۱۰۰۱۰۲۰
۷ اندونزی۹۱۱۱۸۳۸
۸ ویتنام۹۷۱۳۲۹
۹ قزاقستان۷۶۱۱۲۴
۱۰ عراق۶۶۱۹۳۱
۱۱ امارات متحده عربی۴۱۲۹۲۵
۱۲ چین تایپه (تایوان)۴۱۰۲۴۳۸
۱۳ هند۳۱۴۱۶۳۳
۱۴ قطر۳۰۲۵
۱۵ مغولستان۲۱۸۱۱
۱۶ عربستان سعودی۲۱۱۴
۱۷ سریلانکا۱۶۷۱۴
۱۸ اردن۱۴۴۹
۱۹ سوریه۱۲۲۵
۲۰ میانمار۱۱۵۷
۲۱ سنگاپور۱۱۴۶
۲۲ ایران۱۰۱۲
۲۳ فیلیپین۰۵۵۱۰
۲۴ کویت۰۴۲۶
۲۵ ترکمنستان۰۲۱۳
۲۶ لبنان۰۲۰۲
۲۷ بحرین۰۱۲۳
۲۸ برونئی۰۰۲۲
 ماکائو۰۰۲۲
 کره شمالی۰۰۲۲
۳۱ پاکستان۰۰۱۱
مجموع (۳۱ کمیته ملی پارالمپیک (npc) gold_chn = 10)۲۱۳۱۷۵۲۶۸۶۵۶

جدول نهایی بازیهای پاراآسیایی 2010 در گوانگ ژو چین

رتبهکمیته ملی پارالمپیک (NPC) gold_CHN = 10طلانقرهبرنزمجموع
۱ چین18511888391
۲ ژاپن323932103
۳ کره جنوبی274333103
۴ ایران27242980
۵ تایلند20343993
۶ مالزی982037
۷ عراق۹5620
۸ چین تایپه (تایوان)8۷1126
۹ هنگ کنگ591428
۱۰ امارات متحده عربی4۶111
۱۱ ویتنام341017
۱۲ اردن3025
۱۳ پاکستان2114
۱۴ اندونزی15511
۱۵ هند14914
۱۶ عربستان سعودی14۱6
۱۷ سریلانکا۱269
۱۸ ازبکستان۱236
۱۹ بحرین۱۲03
۲۰ فلسطین۱012
۲۱ فیلیپین
 سوریه (SYR)
0
0
4
4
3
3
7
7
23 قزاقستان0257
24 مغولستان۰235
25 برونئی (BRU)۰2۲4
26 کویت۰12۳
۲۷ لبنان۰۱12
28 سنگاپور0044
29 ترکمنستان0022
30 میانمار۰۰11
 قطر۰۰11
مجموع (۳۱ کمیته ملی پارالمپیک (npc) gold_chn = 10)3413333381012