جدول بوندس لیگا

جدول نهایی بوندس لیگا آلمان فصل 2024-2023

تیمبازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1 بایرلورکوزن34286089246590
2 اشتوتگارت34234778393973
2 بایرن مونیخ34233894454972
4 آربی لایپزیگ34198777393865
5 بورسیادورتموند34189768432563
6 آینتراخت فرانکفورت34111495150147
7 هوفنهایم34137146666046
8 هایدنهایم3410121250555-42
9 وردربرمن341191448546-42
10 فرایبورگ3411914455813-42
11 آگزبورگ3410915506010-39
12 ولفسبورگ3410717415615-37
13 ماینتز 053471413395112-35
14 بورسیامونشن گلادباخ3471314566711-34
15 یونیون برلین349619335825-33
16 بوخوم3471215427432-33
17 اف سی کلن3451217286032-27
18 دارمشتات343823308656-17

جدول نهایی بوندس لیگا آلمان فصل 2023-2022

تیمبازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1 بایرن مونیخ34218592385471
2 بورسیادورتموند34225783443971
3 آربی لایپزیگ34206864412366
4 یونیون برلین34188851381362
5 فرایبورگ3417895144759
6 بایرلورکوزن34148125749850
7 آینتراخت فرانکفورت341311105852650
8 ولفسبورگ341310115748949
9 ماینتز 053412101254551-46
10 بورسیامونشن گلادباخ3411101352553-43
11 اف سی کلن3410121249545-42
12 هوفنهایم341061848579-36
13 وردربرمن3410618516413-36
14 بوخوم3410519407232-35
15 آگزبورگ349718426321-34
16 اشتوتگارت3471215455712-33
17 شالکه 043471017357136-31
18 هرتابرلین347819426927-29