جدول مقدماتی جام ملتهای آسیا

جدول مقدماتی جام ملتهای آسیا 2023 قطر

گروه ۱

تیمبازیبردمساوی باختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1 قطر33۰۰5۰59
2 تاجیکستان311122۰4
3 چین3۰21۰11-2
4 لبنان3۰12154-1

گروه ۲

تیمبازیبردمساوی باختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1 استرالیا321۰4137
2 ازبکستان312۰4135
3 سوریه31111104
4 هند3۰۰3066-۰

گروه ۳

تیمبازیبردمساوی باختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1 ایران330۰7259
2 امارات متحده عربی31115414
3 فلسطین31115504
4 هنگ‌کنگ3۰۰3176-۰

گروه ۴

تیمبازیبردمساویباخت گل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1 عراق33۰۰8449
2 ژاپن32۰18536
3 اندونزی31۰2363-3
4 ویتنام3۰۰3484-۰

گروه ۵

تیمبازیبردمساویباخت گل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1 بحرین32013306
2 کره‌جنوبی312۰8625
3 اردن31116334
4 مالزی3۰12385-1

گروه ۶

تیمبازیبردمساوی باختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1 عربستان سعودی321۰4137
2 تایلند312۰2۰25
3 عمان3۰21231-2
4 قرقیزستان3۰12154-1