تیم ملی ساحل عاج ملقب به فیل ها در فینال جام ملتهای آفریقا 2023 که خودش میزبان بود 2-1 تیم ملی نیجریه را برد قهرمان این رقابتها شد ویلیام تروست اکونگ دقیقه 38 برای نیجریه و فرانک کسیه دقیقه 62 و سباستین هالر دقیقه 81 برای ساحل عاج گل زدند

جدول آماری جام ملتهای آفریقا (شروع مسابقات سال 1957)

سال برگزاریتعداد تیمهامیزبانقهرماننایب قهرمانتیم سومتغییر نامآقای گل
19573سودانمصراتیوپیسودانال دیبا با 5 گل از مصر
19593جمهوری متحده عربیجمهوری متحده عربیسوداناتیوپینام کشور جمهوری متحده عربی در سال 1971 به مصر تغییر یافتمحمد الگوهری از جمهوری متحده عربی با 3 گل
19624اتیوپیاتیوپیجمهوری متحده عربیتونسنام کشور جمهوری متحده عربی در سال 1971 به مصر تغییر یافتبداوی عبدل قتاح از جمهوری متحده عربی و منگیتسو ورکا از اتیوپی با 3 گل
19636غنا و اتیوپیغناسودانجمهوری متحده عربینام کشور جمهوری متحده عربی در سال 1971 به مصر تغییر یافتحسن ال شازلی از جمهوری متحده عربی با 6 گل
19656تونس و غناغناتونسساحل عاجبن آچیمپونگ و اوسی کوفو از غنا و ایوستاچه مانگله با 3 گل
19688اتیوپی و غناجمهوری دموکراتیک کنگوغناساحل عاجلورنت پوکو از ساحل عاج با 6 گل
19708سودانسودانغناجمهوری متحده عربینام کشور جمهوری متحده عربی در سال 1971 به مصر تغییر یافتلورنت پوکو از ساحل عاج با 8 گل
19728کامرونجمهوری دموکراتیک کنگومالیکامرونفانتامادی کیتا از مالی با 5 گل
19748مصرزئیرزامبیامصرنام کشور زئیر در سال 1997 به جمهوری دموکراتیک کنگو تغییر یافتان دایه مولامبا از زئیر با 9 گل
19768اتیوپیمراکشگینهنیجریهمامادو آلو کیتا از مالی با 4 گل
19788غنا و مراکشغنااوگاندانیجریهاوپوکو آفریه از غنا و سگون اودگبامی از نیجریه و فیلیپ اوموندی از اوگاندا با 3 گل
19808نیجریهنیجریهالجزایرمراکشخالد لابید از مراکش و سگون اودگبامی از نیجریه با 3 گل
19828لیبیغنالیبیزامبیاجرج الحسن از غنا با 4 گل
19848ساحل عاج و غناکامروننیجریهالجزایرطاهر ابو زید از مصر با 4 گل
19868مصرمصرکامرونساحل عاجروژه میلا از کامرون با 4 گل
19888مراکشکامروننیجریهالجزایرلخدر بلومی از الجزایر و روژه میلا از کامرون و جمال عبدالحمید از مصر و عبدالایه ترائوره از ساحال عاج با 2 گل
19908الجزایرالجزایرنیجریهزامبیاجمال مناد از الجزایر با 4 گل
199212سنگالساحل عاجغنانیجریهرشیدی یکینی از نیجریه با 4 گل
199412تونسنیجریهزامبیاساحل عاجرشیدی یکینی از نیجریه با 5 گل
199615آفریقای جنوبیآفریقای جنوبیتونسزامبیاکالوشا بوالیا از زامبیا با 5 گل
199816بورکینافاسومصرآفریقای جنوبیجمهوری دموکراتیک کنگوحسام حسن از مصر و بنی مک کارتی از آفریقای جنوبی با 7 گل
200016غنا و نیجریهکامروننیجریهآفریقای جنوبیشوان بارتلت از آفریقای جنوبی با 5 گل
200216مالیکامرونسنگالنیجریهجولیوس آقاهوا از نیجریه و پاتریک امبوما و سالومون اولمبه از کامرون با 3 گل
200416تونستونسمراکشنیجریهفردریک کانوته از مالی و پاتریک امبوما از کامرون و جی جی اوکوچا از نیجریه و فرانسیلئودو سانتوز از تونس با 4 گل
200616مصرمصرساحل عاجنیجریهساموئل اتوئو از کامرون با 5 گل
200816غنامصرکامرونغناساموئل اتوئو از کامرون با 5 گل
201015آنگولامصرغنانیجریهجدو از مصر با 5 گل
201216گینه استوایی و گابنزامبیاساحل عاجمالیمانوچو از آنگولا و پیر امریک اوبامیانگ از گابن و دیده دروگبا از ساحل عاج و شیخ دیاباته از مالی و حسین خرجا از مراکش و کریستوفر کاتونگو و امانوئل مایوکا از زامبیا با 3 گل
201316آفریقای جنوبینیجریهبورکینافاسومالیامانوئل امنیکه از نیجریه و مبارک واکاسو از غنا با 4 گل
201516گینه استوایی ساحل عاجغناجمهوری دموکراتیک کنگواحمد آکتیچی از تونس و آندره آیه از غنا و خاویر بالبوا از گینه استوایی و تیه وی بیفوما از جمهوری کنگو و دیه مرسی امبوکانی از جمهوری دموکراتیک کنگو با 3 گل
201716گابنکامرونمصربورکینافاسوجونیور کابانانگا از جمهوری دموکراتیک کنگو با 3 گل
201924مصرالجزایرسنگالنیجریهاودیون ایگالو از نیجریه با 5 گل
202124کامرونسنگالمصرکامرونوینسنت ابوبکر از کامرون با 8 گل
202324ساحل عاجساحل عاجنیجریهآفریقای جنوبیامیلیو انسوئه از گینه استوایی با 5 گل
202524مراکش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *