الهلال بی شکست قهرمان شد

0

الهلال عربستان سعودی که مدت‌ها پیش قهرمانی خود در لیگ عربستان را قطعی کرده بود فصل را با 96 امتیاز و بدون شکست به پایان رساند

جدول آماری مسابقات لیگ عربستان سعودی (شروع مسابقات از سال ۱۹74)

سال برگزارینام لیگتعداد تیمهاقهرماننایب قهرمانتیم سومتغییر نامتاریخ انحلالآقای گل
1974-75لیگ دسته بندی عربستان سعودی16النصر ریاضالهلال ریاضالاهلی جدهاحمد الصغر با 15 گل
1975-76لیگ برتر عربستان سعودی (بدلیل مرگ ملک فیصل پادشاه نیمه تمام ماند)8الهلال ریاضالاهلی جدهالنصر ریاض
1976-77لیگ برتر عربستان سعودی8الهلال ریاضالنصر ریاضالاهلی جدهناصر عید با 7 گل
1977-78لیگ برتر عربستان سعودی10الاهلی جدهالنصر ریاضالاتفاق دماممتمد خجلی با 14 گل
1978-79لیگ برتر عربستان سعودی10الهلال ریاضالنصر ریاضالاتحاد جدهماجد عبدالله از النصر ریاض با 13 گل
1979-80لیگ حرفه ای عربستان سعودی10النصر ریاضالهلال ریاضالاتحاد جدهماجد عبدالله از النصر ریاض با 17 گل
1980-81لیگ حرفه ای عربستان سعودی10النصر ریاضالهلال ریاضالقادسیه خوبر
1981-82لیگ حرفه ای عربستان سعودی20الاتحاد جدهالشباب ریاضالهلال ریاض
1982-83لیگ برتر عربستان سعودی10الاتفاق دمامالهلال ریاضالشباب ریاضماجد عبدالله از النصر ریاض با 14 گل
1983-84لیگ برتر عربستان سعودی10الاهلی جدهالاتحاد جدهالاتفاق دمامحسام ابو داوود با 13 گل
1984-85لیگ حرفه ای عربستان سعودی12الهلال ریاضالشباب ریاضالاهلی جده
1985-86لیگ حرفه ای عربستان سعودی24الهلال ریاض
1986-87لیگ حرفه ای عربستان سعودی12الاتفاق دمامالهلال ریاضالنصر ریاض
1987-88لیگ حرفه ای عربستان سعودی12الهلال ریاضالاتفاق دمامالنصر ریاض
1988-89لیگ برتر عربستان سعودی12النصر ریاضالشباب ریاضالهلال ریاضماجد عبدالله از النصر ریاض با 19 گل
1989-90لیگ برتر عربستان سعودی12الهلال ریاضالاهلی جدهالنصر ریاضسامی الجابر با 16 گل
1990-91لیگ حرفه ای عربستان سعودی12الشباب ریاضالنصر ریاضالهلال ریاض
1991-92لیگ حرفه ای عربستان سعودی12الشباب ریاضالاتفاق دمامالنصر ریاض
1992-93لیگ حرفه ای عربستان سعودی12الشباب ریاضالهلال ریاضالاتحاد جده
1993-94لیگ حرفه ای عربستان سعودی12النصر ریاضالریاضالهلال ریاض
1994-95لیگ حرفه ای عربستان سعودی12النصر ریاضالهلال ریاضالریاض
1995-96لیگ حرفه ای عربستان سعودی12الهلال ریاضالاهلی جدهالاتحاد جده
1996-97لیگ حرفه ای عربستان سعودی12الاتحاد جدهالهلال ریاضالنصر ریاض
1997-98لیگ برتر عربستان سعودی12الهلال ریاضالشباب ریاضالاهلی جده
1998-99لیگ برتر عربستان سعودی12الاتحاد جدهالاهلی جده
1999-2000لیگ برتر عربستان سعودی12الاتحاد جدهالاهلی جده
2000-2001لیگ برتر عربستان سعودی12الاتحاد جدهالنصر ریاض
2001-2002لیگ برتر عربستان سعودی12الهلال ریاضالاتحاد جدهالنصر ریاض
2002-2003لیگ برتر عربستان سعودی12الاتحاد جدهالاهلی جدهالقادسیه خوبرکارلوس تنوریو از النصر ریاض با 15 گل
2003-2004لیگ برتر عربستان سعودی12الشباب ریاضالاتحاد جدهالاهلی جدهگادوین اترم از الشباب ریاض و کندیا ترائوره از الهلال ریاض با 15 گل
2004-2005لیگ برتر عربستان سعودی12الهلال ریاضالشباب ریاضالاتحاد جدهمحمد مانگا از الشباب ریاض با 15 گل
2005-2006لیگ برتر عربستان سعودی12الشباب ریاضالهلال ریاضالاتحاد جدهعیسی المهیانی از الوحده مکه با 16 گل
2006-2007لیگ حرفه ای عربستان سعودی12الاتحاد جدهالهلال ریاضالوحده مکهگادوین اترم از الشباب ریاض با 13 گل
2007-2008لیگ حرفه ای عربستان سعودی12الهلال ریاضالاتحاد جدهالشباب ریاضناصر الشمرانی از الشباب ریاض با 18 گل
2008-2009لیگ حرفه ای عربستان سعودی12الاتحاد جدهالهلال ریاضالاهلی جدههشام ابوشروان از الاتحاد جده و ناصر الشمرانی از الشباب ریاض با 12 گل
2009-2010لیگ حرفه ای عربستان سعودی12الهلال ریاضالاتحاد جدهالنصر ریاضمحمد الشلهوب از الهلال ریاض با 12 گل
2010-2011لیگ حرفه ای عربستان سعودی14الهلال ریاضالاتحاد جدهالاتفاق دمامناصر الشمرانی از الشباب ریاض با 17 گل
2011-2012لیگ حرفه ای عربستان سعودی14الشباب ریاضالاهلی جدهالهلال ریاضویکتور سیموئز از الاهلی جده و ناصر الشمرانی از الشباب ریاض با 21 گل
2012-2013لیگ حرفه ای عربستان سعودی14الفتح الاحساالهلال ریاضالشباب ریاضسباستین تاگلیابو از الشباب ریاض با 19 گل
2013-2014لیگ حرفه ای عربستان سعودی14النصر ریاضالهلال ریاضالاهلی جده ناصر الشمرانی از الهلال ریاض با 21 گل
2014-2015لیگ حرفه ای عربستان سعودی14النصر ریاضالاهلی جدهالهلال ریاضعمر السوما از الاهلی جده با 22 گل
2015-2016لیگ حرفه ای عربستان سعودی14الاهلی جدهالهلال ریاضالاتحاد جدهعمر السوما از الاهلی جده با 27 گل
2016-2017لیگ حرفه ای عربستان سعودی14الهلال ریاضالاهلی جدهالنصر ریاضعمر السوما از الاهلی جده با 24 گل
2017-2018لیگ حرفه ای عربستان سعودی14الهلال ریاضالاهلی جدهالنصر ریاضرونی فرناندز از الفیحا المجمعه با 13 گل
2018-2019لیگ حرفه ای عربستان سعودی16النصر ریاضالهلال ریاضالتعاون بریدهعبدالرزاق حمدالله از النصر ریاض با 34 گل
2019-2020لیگ حرفه ای عربستان سعودی16الهلال ریاضالنصر ریاضالاهلی جدهعبدالرزاق حمدالله از النصر ریاض با 29 گل
2020-2021لیگ حرفه ای عربستان سعودی16الهلال ریاضالشباب ریاضالاتحاد جدهبافه تیمی گومز از الهلال ریاض با 24 گل
2021-2022لیگ حرفه ای عربستان سعودی16الهلال ریاضالاتحاد جدهالنصر ریاضاودیون ایگالو از الشباب و الهلال ریاض با 24 گل
2022-2023لیگ حرفه ای عربستان سعودی16الاتحاد جدهالنصر ریاضالهلال ریاضعبدالرزاق حمدالله از الاتحاد جده با 21 گل
2023-2024لیگ حرفه ای عربستان سعودی18الهلال ریاضالنصر ریاضالاهلی جدهکریستیانو رونالدو از النصر ریاض با 35 گل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *