بنفیکا قهرمان سوپرجام پرتغال شد

0

بنفیکا لیسبون با 2 گل آنخل دی ماریا دقیقه 61 و پتر موسی دقیقه 68 فاتح سوپرجام پرتغال موسوم به سوپرتاسا کاندیدو د اولیویرا شد

جدول آماری سوپرجام پرتغال موسوم به سوپرتاسا کاندیدو د اولیویرا (شروع مسابقات سال 1944)

سال برگزاریتعداد تیمهامیزبان فینالقهرماننایب قهرمانگلزنان ایرانی سوپرجام پرتغال
19442لیسبوناسپورتینگ لیسبونبنفیکا لیسبون
19642لیسبونبنفیکا لیسبوناسپورتینگ لیسبون
19792پورتوبواویستاپورتو
19802بازی رفت و برگشت در لیسبونبنفیکا لیسبوناسپورتینگ لیسبون
19812بازی رفت در لیسبون
بازی برگشت در پورتو
پورتوبنفیکا لیسبون
19822بازی رفت در براگا
بازی برگشت در لیسبون
اسپورتینگ لیسبونبراگا
19832بازی رفت در پورتو
بازی برگشت در لیسبون
پورتوبنفیکا لیسبون
19842بازی رفت در لیسبون
بازی برگشت در پورتو
بدلیل تساوی در مجموع دو بازی بازی رفت مجدد در پورتو و بازی برگشت مجدد در لیسبون برگزار شد
پورتوبنفیکا لیسبون
19852بازی رفت در لیسبون
بازی برگشت در پورتو
بنفیکا لیسبونپورتو
19862بازی رفت در پورتو
بازی برگشت در لیسبون
پورتوبنفیکا لیسبون
19872بازی رفت و برگشت در لیسبوناسپورتینگ لیسبونبنفیکا لیسبون
19882بازی رفت در گیمارش
بازی برگشت در پورتو
ویتوریا گیمارشپورتو
19892بازی رفت و برگشت در لیسبونبنفیکا لیسبونبلننزس
19902بازی رفت در آمادورا
بازی برگشت در پورتو
پورتواسترلاآمادورا
19912بازی رفت در لیسبون
بازی برگشت در پورتو و بدلیل تساوی بازی سوم در کویومبرا
پورتوبنفیکا لیسبون
19922بازی رفت و برگشت در پورتو بواویستاپورتو
19932بازی رفت در لیسبون
بازی برگشت در پورتو و بدلیل تساوی بازی سوم در کویومبرا
پورتوبنفیکا لیسبون
19942بازی رفت در لیسبون
بازی برگشت در پورتو و بدلیل تساوی بازی سوم در پاریس
پورتوبنفیکا لیسبون
19952بازی رفت در لیسبون
بازی برگشت در پورتو و بدلیل تساوی بازی سوم در پاریس
اسپورتینگ لیسبونپورتو
19962لیسبونپورتوبنفیکا لیسبون
19972پورتوبواویستاپورتو
19982براگاپورتوبراگا
19992بازی رفت در آویرو
بازی برگشت در پورتو
پورتوبیرامار
20002بازی رفت در پورتو
بازی برگشت در لیسبون و بدلیل تساوی بازی سوم در کویومبرا
اسپورتینگ لیسبونپورتو
20012ریواوهپورتوبواویستا
20022ستوبالاسپورتینگ لیسبونلیشوئیس
20032گیمارشپورتویونیون دلیریا
20042کویومبراپورتوبنفیکا لیسبون
20052لولهبنفیکا لیسبونویتوریا ستوبال
20062لیریاپورتوویتوریا ستوبال
20072لیریااسپورتینگ لیسبونپورتو
20082لولهاسپورتینگ لیسبونپورتو
20092آویروپورتوپاکوش دفریرا
20102آویروپورتوبنفیکا لیسبون
20112آویروپورتوویتوریا گیمارش
20122آویروپورتوآکادمیکا دکویومبرا
20132آویروپورتوویتوریا گیمارش
20142آویروبنفیکا لیسبونریو آوه
20152لولهاسپورتینگ لیسبونبنفیکا لیسبون
20162آویروبنفیکا لیسبونبراگا
20172آویروبنفیکا لیسبونویتوریا گیمارش
20182آویروپورتودسپورتیو دس آوس
20192لولهبنفیکا لیسبوناسپورتینگ لیسبون
20202آویروپورتوبنفیکا لیسبون
20212آویرواسپورتینگ لیسبونبراگا
20222آویروپورتوتوندلامهدی طارمی برای پورتو دقایق 30 و 82 گل زد
20232آویروبنفیکا لیسبونپورتو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *