دینامو زاگرب قهرمان سوپرجام کرواسی

0

دینامو زاگرب در بازی سوپر جام کرواسی هایدوک اشپیلت را 1-0 برد و قهرمان سوپرجام کرواسی شد صادق محرمی بازیکن ایرانی این تیم از دقیقه ۸۴ برای دینامو زاگرب به میدان رفت

جدول آماری جام حذفی کرواسی (شروع مسابقات سال 1992)

سال برگزاریتعداد تیمهامیزبان فینالقهرماننایب قهرمانتغییر نامتاریخ انحلالآقای گل
19922زاگربهایدوک اشپیلتاینتر زاپرسیچاینتر زاپرسیچ در سال 2022 منحل شد
19932بازی رفت زاگرب
بازی برگشت اشپیلت
هایدوک اشپیلتکرواتیا زاگربنام کرواتیا زاگرب در حال حاضر دینامو زاگرب است
19942بازی رفت اشپیلت
بازی برگشت زاگرب
هایدوک اشپیلتکرواتیا زاگربنام کرواتیا زاگرب در حال حاضر دینامو زاگرب است
1995بدلیل قهرمانی هایدوک اشپیلت در لیگ و جام حذفی جام به این تیم رسید
1996بدلیل قهرمانی کرواتیا زاگرب در لیگ و جام حذفی جام به این تیم رسیدنام کرواتیا زاگرب در حال حاضر دینامو زاگرب است
1997بدلیل قهرمانی کرواتیا زاگرب در لیگ و جام حذفی جام به این تیم رسیدنام کرواتیا زاگرب در حال حاضر دینامو زاگرب است
1998بدلیل قهرمانی کرواتیا زاگرب در لیگ و جام حذفی جام به این تیم رسیدنام کرواتیا زاگرب در حال حاضر دینامو زاگرب است
199948زاگرباوسیکسیبالیاژلکو پاکاسین از اسلاون بلوپو با 5 گل
200048بازی رفت اشپیلت
بازی برگشت زاگرب
هایدوک اشپیلتدینامو زاگربرابرت پروسینسکی از اسلاون بلوپو با 5 گل از دینامو زاگرب
200148بازی رفت اشپیلت
بازی برگشت زاگرب
دینامو زاگربهایدوک اشپیلتاستانکو بوبالو از با 7 گل از هایدوک اشپیلت
2002دینامو زاگربنوگومتنی کلاب زاگرب (ان کی زاگرب)
2003تهراندینامو زاگربهایدوک اشپیلت
20042اشپیلتهایدوک اشپیلتدینامو زاگرب
20052اشپیلتهایدوک اشپیلتریکا
20062زاگربدینامو زاگربریکا
2007بدلیل قهرمانی دینامو زاگرب در لیگ و جام حذفی جام به این تیم رسید
2008بدلیل قهرمانی دینامو زاگرب در لیگ و جام حذفی جام به این تیم رسید
2009بدلیل قهرمانی دینامو زاگرب در لیگ و جام حذفی جام به این تیم رسید
20102زاگربدینامو زاگربهایدوک اشپیلت
2011بدلیل قهرمانی دینامو زاگرب در لیگ و جام حذفی جام به این تیم رسید
2012بدلیل قهرمانی دینامو زاگرب در لیگ و جام حذفی جام به این تیم رسید
20132زاگربدینامو زاگربهایدوک اشپیلت
20142ریکاریکادینامو زاگرب
2015بدلیل قهرمانی دینامو زاگرب در لیگ و جام حذفی جام به این تیم رسید
2016بدلیل قهرمانی دینامو زاگرب در لیگ و جام حذفی جام به این تیم رسید
2017بدلیل قهرمانی ریکا در لیگ و جام حذفی جام به این تیم رسید
2018بدلیل قهرمانی دینامو زاگرب در لیگ و جام حذفی جام به این تیم رسید
20192زاگربدینامو زاگربریکا
202048سیبنیکریکالوکوموتیواجاستین متیو و لوکاژ ژولینسکی از گوریکا با 5 گل
2021بدلیل قهرمانی دینامو زاگرب در لیگ و جام حذفی جام به این تیم رسید
20222زاگربدینامو زاگربهایدوک اشپیلت
20232زاگربدینامو زاگربهایدوک اشپیلت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *