منچسترسیتی سه گانه را کسب کرد

0

منچسترسیتی با گل رودری دقیقه 68 در فینال لیگ قهرمانان اروپا اینتر میلان را برد و ضمن قهرمانی در این رقابتها سه گانه خود را هم به دست آورد

جدول آماری لیگ قهرمانان اروپا (شروع مسابقات سال 1955)

این رقابتها تا سال 1992 جام باشگاههای اروپا نامیده می شد

سال برگزارینام لیگمیزبان فینالتعداد تیمهاقهرماننایب قهرمانتغییر نامتاریخ انحلالآقای گل
1955-56جام باشگاههای اروپافرانسه16رئال مادرید اسپانیااستاد رنس فرانسهپارتیزان بلگراد یوگسلاوی با فروپاشی یوگوسلاوی در سال 1992 به کشور صربستان تعلق گرفت و با نام پارتیزان بلگراد صربستان شناخته می شودمیلوش میلوتینوویچ از پارتیزان بلگراد یوگسلاوی با 8 گل
1956-57جام باشگاههای اروپااسپانیا22رئال مادرید اسپانیافیورنتینا ایتالیادنیس ویولت از منچستر یونایتد انگلیس با 9 گل
1957-58جام باشگاههای اروپابلژیک24رئال مادرید اسپانیاای سی میلان ایتالیا
آلفردو دی استفانو از رئال مادرید اسپانیا با 10 گل
1958-59جام باشگاههای اروپاآلمان28رئال مادرید اسپانیااستاد رنس فرانسهژوست فونتین از استاد رنس فرانسه با 10 گل
1959-60جام باشگاههای اروپااسکاتلند27رئال مادرید اسپانیاآینتراخت فرانکفورت آلمانفرانتس پوشکاش از رئال مادرید اسپانیا با 12 گل
1960-61جام باشگاههای اروپاسوئیس28بنفیکا لیسبونبارسلونا اسپانیاخوزه آگواس از بنفیکا لیسبون پرتغال با 11 گل
1961-62جام باشگاههای اروپاهلند29بنفیکا لیسبونرئال مادرید اسپانیافرانتس پوشکاش و آلفردو دی استفانو و خوزه تخادا از رئال مادرید اسپانیا و بنت لوفکویست از بولد کلوبن 1913 دانمارک و هاینز اشترل از نورنبرگ آلمان با 7 گل
1962-63جام باشگاههای اروپاانگلیس30ای سی میلان ایتالیابنفیکا لیسبون پرتغالخوزه آلتافینی و پائولو باریسون از ای سی میلان و اوزه بیو از بنفیکا لیسبون پرتغال با 6 گل
1963-64جام باشگاههای اروپااتریش31اینترمیلان ایتالیارئال مادرید اسپانیاولادیکا کواچویچ از پاتیزان بلگراد یوگسلاوی و ساندرو موزولا از اینترمیلان ایتالیا و فرانتس پوشکاش از رئال مادرید اسپانیا با 7 گل
1964-65جام باشگاههای اروپاایتالیا31اینترمیلان ایتالیابنفیکا لیسبون پرتغالاوزه بیو و خوزه آگوستو تورس از بنفیکا لیسبون پرتغال با 9 گل
1965-66جام باشگاههای اروپابلژیک31رئال مادرید اسپانیاپارتیزان بلگراد یوگوسلاویپارتیزان بلگراد یوگسلاوی با فروپاشی یوگوسلاوی در سال 1992 به کشور صربستان تعلق گرفت و با نام پارتیزان بلگراد صربستان شناخته می شودفلورین آلبرت از فرانس واروش مجارستان و اوزه بیو از بنفیکا لیسبون پرتغال با 7 گل
1966-67جام باشگاههای اروپاپرتغال33سلتیک اسکاتلنداینترمیلان ایتالیاپل ون هیمست از اندرلشت بلژیک با 6 گل
1967-68جام باشگاههای اروپاانگلیس32منچستر یونایتد انگلیسبنفیکا لیسبون پرتغالاوزه بیو از بنفیکا لیسبون پرتغال با 6 گل
1968-69جام باشگاههای اروپااسپانیا32ای سی میلان ایتالیاآژاکس آمستردام هلنددنیس لاو از منچستر یونایتد با 9 گل
1969-70جام باشگاههای اروپاایتالیا33فاینورد رتردام هلندسلتیک اسکاتلندمایک جونز از لیدز یونایتد انگلیس با 8 گل
1970-71جام باشگاههای اروپاانگلیس33آژاکس آمستردام هلندپاناتینایکوس یونانآنتونیوس آنتونیادیس از پاناتینایکوس یونان با 10 گل
1971-72جام باشگاههای اروپاهلند33آژاکس آمستردام هلنداینترمیلان ایتالیاآنتال دونال از اوی پشتی دوژا مجارستان و یوهان کرایف از آژاکس آمستردام هلند و لو ماکاری از سلتیک اسکاتلند و سیلوستر تاکاچ از استاندارد لیژ بلژیک با 5 گل
1972-73جام باشگاههای اروپایوگسلاوی30آژاکس آمستردام هلندیوونتوس تورین ایتالیاگرد مولر از بایرن مونیخ آلمان با 11 گل
1973-74جام باشگاههای اروپابلژیک31بایرن مونیخ آلماناتلتیکو مادرید اسپانیاگرد مولر از بایرن مونیخ آلمان با 8 گل
1974-75جام باشگاههای اروپافرانسه30بایرن مونیخ آلمانلیدز یونایتد انگلیسادوارد مارکارف از آرارات ارمنستان و گرد مولر از بایرن مونیخ آلمان با 5 گل
1975-76جام باشگاههای اروپااسکاتلند32بایرن مونیخ آلمانسنت آتین فرانسهیوپ هاینکس از بورسیا مونشن گلادباخ آلمان با 6 گل
1976-77جام باشگاههای اروپاایتالیا32لیورپول انگلیسبورسیا مونشن گلادباخ آلمانفرانک کوسینوتا از زوریخ سوئیس و گرد مولر از بایرن مونیخ آلمان با 5 گل
1977-78جام باشگاههای اروپاانگلیس31
لیورپول انگلیسکلاب بروژ بلژیکآلن سیمونسن از بورسیا مونشن گلادباخ با 5 گل
1978-79جام باشگاههای اروپاآلمان33ناتینگهام فرست انگلیسمالمو سوئدکلودیو سالسر از گراس هاپرز سوئیس با 11 گل
1979-80جام باشگاههای اروپااسپانیا33ناتینگهام فرست انگلیسهامبورگ آلمانسورن لبی از آژاکس آمستردام هلند با 10 گل
1980-81جام باشگاههای اروپافرانسه33لیورپول انگلیسرئال مادرید اسپانیاتری مک درموت و گراهام سونس از لیورپول انگلیس و کارل هاینز رومنیگه از بایرن مونیخ آلمان با 6 گل
1981-82جام باشگاههای اروپاهلند33استون ویلا انگلیسبایرن مونیخ آلماندیتر هونس از بایرن مونیخ آلمان با 7 گل
1382-83جام باشگاههای اروپایونان33هامبورگ آلمانیوونتوس تورین ایتالیاپائولو روسی از یوونتوس تورین ایتالیا با 6 گل
1383-84جام باشگاههای اروپاایتالیا32لیورپول انگلیسآاس رم ایتالیا
ویکتور پتروویچ سوکول از دینامو مینسک بلاروس با 6 گل
1984-85جام باشگاههای اروپابلژیک32یوونتوس تورین ایتالیالیورپول انگلیس
توربیون نیلسن از گوتبورگ سوئد و میشل پلاتینی از یوونتوس تورین ایتالیا با 7 گل
1985-86جام باشگاههای اروپااسپانیا31استوا بخارست رومانیبارسلونا اسپانیاتوربیون نیلسن از گوتبورگ سوئد با 7 گل
1986-87جام باشگاههای اروپااتریش31پورتو پرتغالبایرن مونیخ آلمانبوریسلاو سیوتکوویچ از ستاره سرخ بلگراد یوگوسلاوی با 7 گل
1987-88جام باشگاههای اروپاآلمان32پس اس وی آیندهوون هلندبنفیکا لیسبون پرتغالپتر نوواک از اسپارتا پراگ چک و اسلوواکی و رنه ون درگیپ از نوشاتل زاماکس سوئیس و رابح ماجر از پورتو پرتغال و الی مک کوئیست از رنجرز اسکاتلند و روی آگواس از بنفیکا لیسبون پرتغال و گئورگه هاگی از استوا بخارت رومانی و خوزه میگوئل گونزالز مارتین دل کمپو با 4 گل
1988-89جام باشگاههای اروپااسپانیا31ای سی میلان ایتالیااستوا بخارست رومانیمارکو ون باستن از ای سی میلان ایتالیا با 10 گل
1389-90جام باشگاههای اروپااتریش32ای سی میلان ایتالیابنفیکا لیسبون پرتغالژان پیر پاپن از مارسی فرانسه و روماریو از پی اس وی آیندهوون هلند با 6 گل
1990-91جام باشگاههای اروپاایتالیا31ستاره سرخ بلگراد یوگوسلاویمارسی فرانسهستاره سرخ بلگراد یوگسلاوی با فروپاشی یوگوسلاوی در سال 1992 به کشور صربستان تعلق گرفت و با نام پارتیزان بلگراد صربستان شناخته می شود
پتر پاکولت از سواروسکی تیرول اتریش و ژان پیر پاپن از مارسی فرانسه با 6 گل
1991-92جام باشگاههای اروپاانگلیس32بارسلونا اسپانیاسمپدوریا ایتالیاسرگی یوران از بنفیکا لیسبون پرتغال و ژان پیر پاپن از مارسی فرانسه با 7 گل
1992-93لیگ قهرمانان اروپاآلمان36مارسی فرانسهای سی میلان ایتالیاروماریو از پی اس وی آیندهوون هلند با 7 گل
1993-94لیگ قهرمانان اروپایونان42ای سی میلان ایتالیابارسلونا اسپانیارونالد کومن از بارسلونا اسپانیا و وینتون روفر از وردربرمن آلمان با 8 گل
1994-95لیگ قهرمانان اروپااتریش24آژاکس آمستردام هلندای سی میلان ایتالیاژرژ وه آ از پاریس سنت ژرمن فرانسه با 7 گل
1995-96لیگ قهرمانان اروپاایتالیا24یوونتوس تورین ایتالیاآژاکس آمستردام هلندیاری لیتمانن از آژاکس آمستردام هلند با 9 گل
1996-97لیگ قهرمانان اروپاآلمان24بورسیا دورتموند آلمانیوونتوس تورین ایتالیامیلینکو پانتیچ از اتلتیکو مادرید اسپانیا با 5 گل
1997-98لیگ قهرمانان اروپاهلند55رئال مادرید اسپانیایوونتوس تورین ایتالیاآلساندرو دل پیرو از یوونتوس تورین ایتالیا با 10 گل
1998-99لیگ قهرمانان اروپااسپانیا56منچستر یونایتد انگلیسبایرن مونیخ آلمانآندری شوچنکو از دینامو کیف اوکراین و دوایت یورک از منچستر یونایتد انگلیس با 8 گل
1999-2000لیگ قهرمانان اروپافرانسه71رئال مادرید اسپانیاوالنسیا اسپانیارائول گونزالز بلانکو از رئال مادرید اسپانیا و ریوالدو بارسلونا اسپانیا و ماریو یاردل از پورتو پرتغال با 10 گل
2000-01لیگ قهرمانان اروپاایتالیا72بایرن مونیخ آلمانوالنسیا اسپانیارائول گونزالز بلانکو از رئال مادرید اسپانیا با 7 گل
2001-02لیگ قهرمانان اروپااسکاتلند72رئال مادرید اسپانیابایر لورکوزن آلمانرود ون نیستلروی از منچستر یونایتد انگلیس با 10 گل
2002-03لیگ قهرمانان اروپاانگلیس72ای سی میلان ایتالیایوونتوس تورین ایتالیارود ون نیستلروی از منچستر یونایتد انگلیس با 12 گل
2003-04لیگ قهرمانان اروپاآلمان72پورتو پرتغالموناکو فرانسهفرناندو مورینتس از موناکو فرانسه با 9 گل
2004-05لیگ قهرمانان اروپاترکیه72لیورپول انگلیسای سی میلان ایتالیارود ون نیستلروی از منچستر یونایتد انگلیس با 8 گل
2005-06لیگ قهرمانان اروپافرانسه74بارسلونا اسپانیاآرسنال انگلیسآندری شوچنکو از ای سی میلان ایتالیا با 9 گل
2006-07لیگ قهرمانان اروپایونان73ای سی میلان ایتالیالیورپول انگلیسکاکا از ای سی میلان ایتالیا با 10 گل
2007-08لیگ قهرمانان اروپاروسیه76منچستر یونایتد انگلیسچلسی انگلیسکریستیانو رونالدو از منچستر یونایتد انگلیس با 8 گل
2008-09لیگ قهرمانان اروپاایتالیا76بارسلونا اسپانیامنچستر یونایتد انگلیسلیونل مسی از بارسلونا با 9 گل
2009-10لیگ قهرمانان اروپااسپانیا76اینترمیلان ایتالیابایرن مونیخ آلمانلیونل مسی از بارسلونا با 8 گل
2010-11لیگ قهرمانان اروپاانگلیس76بارسلونا اسپانیامنچستر یونایتد انگلیسلیونل مسی از بارسلونا با 12 گل
2011-12لیگ قهرمانان اروپاآلمان76چلسی انگلیسبایرن مونیخ آلمانلیونل مسی از بارسلونا با 14 گل
2012-13لیگ قهرمانان اروپاانگلیس76بایرن مونیخ آلمانبورسیا دورتموند آلمانکریستیانو رونالدو از رئال مادرید با 12 گل
2013-14لیگ قهرمانان اروپاپرتغال76رئال مادرید اسپانیااتلتیکو مادرید اسپانیاکریستیانو رونالدو از رئال مادرید با 17 گل
2014-15لیگ قهرمانان اروپاآلمان77بارسلونا اسپانیایوونتوس تورین ایتالیالیونل مسی و نیمار از بارسلونا کریستیانو رونالدو از رئال مادرید با 10 گل
2015-16لیگ قهرمانان اروپاایتالیا78رئال مادرید اسپانیااتلتیکو مادرید اسپانیاکریستیانو رونالدو از رئال مادرید با 16 گل
2016-17لیگ قهرمانان اروپاولز78رئال مادرید اسپانیایوونتوس تورین ایتالیاکریستیانو رونالدو از رئال مادرید با 12 گل
2017-18لیگ قهرمانان اروپااوکراین79رئال مادرید اسپانیالیورپول انگلیسکریستیانو رونالدو از رئال مادرید با 15 گل
2018-19لیگ قهرمانان اروپااسپانیا79لیورپول انگلیستاتنهام هاتسپر انگلیسلیونل مسی از بارسلونا با 12 گل
2019-20لیگ قهرمانان اروپاپرتغال79بایرن مونیخ آلمانپاریس سنت ژرمن فرانسهرابرت لواندوفسکی از بایرن مونیخ آلمان با 15 گل
2020-21لیگ قهرمانان اروپاپرتغال79چلسی انگلیسمنچسترسیتی انگلیسارلینگ هالند از بورسیا دورتموند با 10 گل
2021-22لیگ قهرمانان اروپافرانسه80رئال مادرید اسپانیالیورپول انگلیسکریم بنزما از رئال مادرید با 15 گل
2022-23لیگ قهرمانان اروپاترکیه78منچسترسیتی انگلیساینترمیلان ایتالیاارلینگ هالند از منچسترسیتی با 12 گل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *